Na ich drodze przez Sarria, w Vitoria, INSAMETAL S.A. wykonuje instalacji drewniane przegrody N-622.

po nagroda projekt „Projekt Budowa ekranów akustycznych na drodze N-622 przechodzącej przez Sarria (P.K. 19+611 P.K. 19+951) drogi Vitoria-Bilbao ", rozpoczęliśmy montaż barierę akustyczną drewniane, Panele są najlepszym rozwiązaniem, aby znaleźć idealną równowagę pomiędzy estetyką, izolacja akustyczna i przyjazność dla środowiska.